Ruszył kolejny nabór w ramach Przestrzeni Sztuki - Rezydencja choreograficzna

Zapraszamy artystów na rezydencję choreograficzną do Wrocławskiego Teatru Pantomimy!

Projekt skierowany jest do pełnoletnich artystów-choreografów, posiadających doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie autorskie projekty taneczne. Podczas pobytu rezydent, przy wsparciu merytorycznym i technicznym, będzie pracował nad konceptem, który zostanie zaprezentowany w formie otwartego pokazu i spotkania z publicznością. Liczba dni rezydentury zależna jest od indywidualnych potrzeb i ustalana w trakcie zgłoszenia.

Zapewniamy

  • nagrodę dla Rezydenta (kwota średniej krajowej płacy brutto podzielona przez średnio 21 dnia dni roboczych w miesiącu, pomnożona przez liczbę dni rezydencji,
  • nocleg dla Rezydenta na czas prób i prezentacji po zakończonej Rezydencji,
  • pokrycie kosztów transportu-przyjazdu na Rezydencję i powrotu do miejsca pobytu po zakończonej Rezydencji,
  • sale prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy (aleja Dębowa 16),
  • opiekę merytoryczną, produkcyjną i promocyjną przy realizacji Rezydencji,
  • udostępnienie posiadanego sprzętu technicznego,
  • wsparcie ekipy technicznej na czas trwania Rezydencji.

Harmonogram

Termin składania aplikacji – do 14.08.2023

Ogłoszenie wyniku – 25.08.2023

Realizacja Rezydencji – w okresie październik-10 grudnia 2023

Kontakt, pytania, zgłoszenia: przestrzenie@pantomima.wroc.pl

Rezydencja choreograficzna

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz więcej o: