Idea

ALEJA DĘBOWA 16

Aleja Dębowa 16, boczna Ślężnej, zielony płot, ogród, poniemiecka willa. Niewielkie pomieszczenia i sala prób z tarasem, z którego rozpościera się widok na ogród – nie znam drugiego takiego teatru w Polsce, gdzie w chwili przerwy w próbach można tak szybko zanurzyć się w zieleni.

Willa na Dębowej to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na architekturę, ale i przez fakt, że mieści się tutaj jedyny repertuarowy teatr pantomimy zespołowej. Miejsce poszukiwań nowych form ruchowych, tworzenia fabularnych przedstawień pantomimicznych, przestrzeń edukacji teatralnej, wymiany krytycznej myśli. Dębowa 16 to adres teatralnego eksperymentu i dialogu. To Twój adres.

PANTOMIMA PORUSZA

Pantomima porusza - wyobraźnię, emocje i ciała. Tak myślimy o tym Teatrze i o ruchu, czyli o jego głównym języku artystycznym. Ruch jest dla nas środkiem poznania rzeczywistości, drugiego człowieka i siebie samego.

Patrzymy na ciało holistycznie i podchodzimy do niego z empatią. Chcemy poruszać przestrzenie emocjonalnego odbioru sztuki, poruszać indywidualną wrażliwość widza, jego wyobraźnię, fantazję i intelekt.

Chcemy, aby pantomima budziła pasje, emocjonowała i elektryzowała. Aby nie była obojętna, ale w odważny sposób realizowała swoją misję; aby potrafiła traktować sztukę również jako zabawę; aby pobudzała do śmiechu i do łez. Niech porusza!

ZESPOŁOWOŚĆ

Marką naszego Teatru jest zespół, który składa się z silnych artystycznych indywidualności poszukujących również samodzielnie ścieżek rozwoju własnych środków wyrazu. Zespół otwarty, podejmujący artystyczne wyzwania przy jednoczesnej umiejętności zachowania swojego ruchowego DNA i prezentujący sztukę pantomimy na najwyższym poziomie wykonawstwa.

WARTOŚCI

Wizja „teatru kulistego” Henryka Tomaszewskiego, jak i sam logotyp Teatru autorstwa Jana Jaromira Aleksiuna - człowieka ustawiają właśnie w centrum tego teatru, wobec rzeczywistości i innych ludzi. Dlatego chcemy, aby w Pantomimie to człowiek był najważniejszy, by był centrum tego świata, tego Teatru, kierunku naszego patrzenia. Będziemy mu się przyglądać, analizować kondycję i postawy wobec zmieniającej się rzeczywistości oraz stwarzać dla niego przestrzenie do działania, żeby odżył, żeby uwierzył, żeby się nie bał.

Oparcie Teatru na wartościach humanistycznych widzimy jako konieczność w kończącym się właśnie porządku i obrazie świata, który znamy. Świat bez wartości skazany jest na porażkę. Teatr - również.

ARTYSTYCZNY TEATR RUCHU

Podchodzimy do ruchu z wrażliwością dziecka, odkrywając ruch i pantomimę za każdym razem na nowo i szukając w niej coraz to innych, zaskakujących możliwości. Kontynuujemy drogę poszukiwań własnego języka artystycznego. Szanujemy historię, ale chcemy iść po nowe: po ruch wyzwolony ze wszystkich możliwy ograniczeń, schematów i wyobrażeń.

Ruch wyzwolony, to dla nas ekspresja, organiczność i spontaniczność, a istotą poszukiwań w ruchu pozostanie konflikt – ten w formie, czyli ruchowy (napięcie-rozluźnienie, wdech-wydech itd.), i ten w tematach, jak np. w przeciwnościach losu, pragnieniach, a możliwościach człowieka itd. Ten dramat żywiołów – ruchowych

i tematycznych – wzbudza w nas pasję do tego Teatru.

Tą pasją chcemy dzielić się z Wami.

EKOETYKA

W 2022 roku Wrocławski Teatr Pantomimy dołączył do Kultury dla klimatu, oddolnej inicjatywy na rzecz ekologizacji obszaru kultury. Działania, które wdrażamy w WTP, sposób produkcji przedstawień i działań okołoteatralnych, metody promocji naszego repertuaru, a także codzienne działania związane z bieżącym funkcjonowaniem naszej instytucji poddawane są ocenie w celu zmniejszenia zużycia materiałów i energii.

 

Ekoetyka Wrocławskiego Teatru Pantomimy

ekoetyka.pdf (34.54 KB)