Przestrzenie Sztuki

Przestrzenie Sztuki

Wrocławski Teatr Pantomimy został operatorem tanecznych Przestrzeni Sztuki. Program na Dolnym Śląsku będzie realizowany po raz pierwszy.

 

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym.

- Misja Wrocławskiego Teatru Pantomimy to PORUSZANIE – ciała, emocji i wyobraźni. Wierzymy głęboko w to, że nasze holistyczne podejście do człowieka, do człowieka w sztuce, jest wspaniałym punktem wyjścia do realizacji Programu Przestrzenie Sztuki właśnie przez nasz Teatr - mówi Agnieszka Charkot, dyrektorka WTP.

Realizacja programu Przestrzeni Sztuki przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego skupiała się będzie na produkcji, prezentacji, zwiększeniu dostępności do infrastruktury, upowszechnianiu efektów powstałych w ramach Programu, w tym przedstawień, zwiększaniu dostępności do działań edukacyjnych, społecznych i prozdrowotnych z zakresu tańca w województwie dolnośląskim przy rozwijaniu sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w regionie.

 

Kontakt, informacje i zgłoszenia:

przestrzenie@pantomima.wroc.pl


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Belka przestrzenie sztuki