Przestrzenie Sztuki

Przestrzenie Sztuki

Wrocławski Teatr Pantomimy został operatorem tanecznych Przestrzeni Sztuki. Program na Dolnym Śląsku będzie realizowany po raz pierwszy.

 

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym.

- Misja Wrocławskiego Teatru Pantomimy to PORUSZANIE – ciała, emocji i wyobraźni. Wierzymy głęboko w to, że nasze holistyczne podejście do człowieka, do człowieka w sztuce, jest wspaniałym punktem wyjścia do realizacji Programu Przestrzenie Sztuki właśnie przez nasz Teatr - mówi Agnieszka Charkot, dyrektorka WTP.

Realizacja programu Przestrzeni Sztuki przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego skupia się na produkcji, prezentacji, zwiększeniu dostępności do infrastruktury, upowszechnianiu efektów powstałych w ramach Programu, w tym przedstawień, zwiększaniu dostępności do działań edukacyjnych, społecznych i prozdrowotnych z zakresu tańca w województwie dolnośląskim przy rozwijaniu sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w regionie.

 

Kontakt, informacje i zgłoszenia:

przestrzenie@pantomima.wroc.pl


Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Przestrzenie sztuki belka

Nabory:

Festiwal Przestrzenie Sztuki TANIEC

Czytaj więcej o Festiwal Przestrzenie Sztuki TANIEC

Krótkotermi-
nowe
projekty
edukacyjne

Czytaj więcej o Krótkoterminowe projekty edukacyjne

Krótkotermi-
nowe
projekty
prozdrowotne

Czytaj więcej o Krótkoterminowe projekty prozdrowotne

Krótkotermi-
nowe
projekty
społeczne

Czytaj więcej o Krótkoterminowe projekty społeczne

Program Festiwalu
Przestrzenie Sztuki

Czytaj więcej o Harmonogram

Rezydencja
choreo-
graficzna

Czytaj więcej o Rezydencja choreograficzna