Rodo

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław.

Wszelkie dane osobowe zbierane przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Pani / Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres 5 lat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia na podstawie Pani / Pana oświadczenia.

Przysługuje Pani / Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daviddaf@poczta.onet.pl