Oferta dla grup

Oferta dla grup zorganizowanych, szkół i przedszkoli

LEKCJA TEATRALNA

Ideą lekcji teatralnych jest realizacja jednego z głównych celów kształcenia szkolnego – przygotowania dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Chcemy, aby młodzi ludzie mieli nie tylko możliwość poznania teatru „od kuchni”, ale również, aby podejmowali oraz oswajali tematy i motywy literackie i kulturowe poprzez sytuacje teatralne, tzn. w procesie pracy teatralnej, odgrywania ról, podejmowania dialogu między różnymi postaciami.

Ofertę kierujemy do placówek edukacyjnych i oświatowych na każdym poziomie kształcenia. Lekcje teatralne to zajęcia, które uatrakcyjnią standardową formułę edukacji szkolnej. Pomożemy zrealizować podstawę programową z języka polskiego, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, muzyki, a nawet lekcji wychowawczych. Temat zajęć ustalany jest z nauczycielem i może np. przybliżać temat wybranego przedstawienia z repertuaru WTP, motywu literackiego omawianego aktualnie na lekcjach polskiego, czy tematów lekcji wychowawczych.

Każdą lekcję przygotowujemy odpowiednio do wieku, kompetencji oraz obowiązującej podstawy programowej. Wszystkie lekcje przygotowują i prowadzą doświadczeni pedagodzy i aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Zapraszamy do kontaktu mailowego edukacja@pantomima.wroc.pl lub pod numerem telefonu: 71 337 21 03

lekcja_teatralna