Rocznica śmierci Tomaszewskiego

23 września obchodzimy 21. rocznicę śmierci Henryka Tomaszewskiego — tancerza, mima, choreografa, reżysera, pedagoga, założyciela i dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Teatr odbywający się bez słowa na pewno zostawia większy margines dla wyobraźni i fantazji widza, pozostaje otwarty na różne interpretacje i chyba w tej otwartości jest to, co teatr mieć powinien; pewna tajemnica, coś, co powinno wywołać jakiś niepokój u widza, zmusić go do zastanowienia się nad znaczeniem tego, co zobaczył.

Ruch jako afirmacja życia (rozm. Jerzy Piekarczyk, Gazeta Południowa nr 130, 11-06-1980)

Henryk Tomaszewski