Przyjaciele


 

Organizator Wrocławskiego Teatru Pantomimy

 

Współpracują z nami:

Nasi sponsorzy:

Patroni medialni:

Nasi przyjaciele:Współpracujemy między innymi z:

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego
Prezes: – Agnieszka Charkot
Wiceprezes: – Grażyna Bielawska
Sekretarz: – Agnieszka Dziewa
Skarbnik: – Barbara Dojlido
Członek Zarządu: – Marek Oleksy
Członek Zarządu: – Alina Szymczyk

Celem Stowarzyszenia jest:

– Popularyzacja Sztuki Mimu.
– Wszechstronne wpieranie Sztuki Pantomimy.
– Pielęgnowanie i upowszechnianie dorobku twórczego Henryka Tomaszewskiego
– Wspieranie działalności artystycznej Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, jako naturalnego kontynuatora dorobku scenicznego Henryka Tomaszewskiego.
– Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do utrwalania w świadomości społecznej nowatorskich rozwiązań inscenizacyjnych Wrocławskiej Pantomimy.