Premiery kameralne

W poniedziałek 5 czerwca ogłaszamy pierwszy nabór – na premiery kameralne, który odbędzie się w formule konkursowej. Wyłonimy projekty trzech spektakli tanecznych realizowanych przez kolektywy (twórcy i wykonawcy).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone koncepcje przedstawień, które nie miały premier i nie były wcześniej publicznie prezentowane. Udział może wziąć każdy zespół twórców, liczący maks. do pięciu artystów-wykonawców, składający się z osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie i które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Twórcom zapewniamy warunki organizacyjne, infrastrukturalne, promocyjne i finansowe niezbędne do realizacji przedstawień. Udostępnimy sprzęt techniczny i sale prób, zapewnimy wsparcie merytoryczne, a także noclegi i pokrycie kosztów dojazdu.

Premiery przedstawień odbędą się we wrześniu na scenie w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA we Wrocławiu. Następnie spektakle ruszą w tzw. objazd i zostaną zaprezentowane 20 razy na terenie Dolnego Śląska w okresie październik-listopad. Prezentacjom powinny towarzyszyć warsztaty edukacyjne nawiązujące do przedstawień, prowadzone przez wybranych przedstawicieli kolektywu

Harmonogram

Termin składania aplikacji – do 7.07.2023

Ogłoszenie wyników – 14.07.2023

Realizacja Przedstawienia –24.07-27.09.2023

Premiera we Wrocławiu – 15.09 -27.09.2023

Regulamin

Regulamin (26.24 KB)
Załącznik 1 (21.45 KB)
Załącznik 2 (27.49 KB)
OPEN CALL PREMIERY KAMERALNE

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz więcej o: