Krótkoterminowe projekty społeczne

Jedno- lub dwudniowe działania warsztatowe spełniające funkcję społeczną, animacyjną i/lub popularyzacji tańca, poprzez zaangażowanie środowiska lokalnego. Wyłonimy dwa takie projekty.

Harmonogram

nabór – do 7.07

wyniki – 14.07

realizacja – 11.09 - 27.09

 

Kontakt, informacje i zgłoszenia:

przestrzenie@pantomima.wroc.pl

Krótkoterminowe projekty społeczne open call

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz więcej o: