W drugim dniu obchodów (Ty)godnia Teatru przypominamy wykład pandemiczny profesora Mirosława Kocura „Pantomima. Krótka Historia”.

Wykład jest do obejrzenia na naszym kanale YouTube, i był on częścią programu „Ty-Dzień Teatru Publicznego w pantomimie” z okazji Dnia Teatru Publicznego 2020. Organizatorem Dnia Teatru Publicznego był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Mirosław Kocur – antropolog teatru i reżyser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Projektował i budował mosty na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie (1987-1990) i dyrektorem międzynarodowego festiwalu sztuki „Broken Walls” w Kalifornii (1991). W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe od fundacji Fulbrighta. Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Opublikował Teatr antycznej Grecji (2001, Nagroda indywidualna MENiS i „Dolnośląski Brylant Roku”), We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich (2010) i Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza (2012), Źródła teatru (2013, Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego). Jest członkiem European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Kocur