Zapraszamy instruktorów teatralnych i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach teatralnych we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Jeżeli prowadzisz w szkole kółko teatralne, wychodzisz ze swoją klasą do teatru, masz świadomość, jak ważna jest rola edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów – te warsztaty są właśnie dla Ciebie. Naszym celem jest podniesienie Twoich kompetencji i przekazanie Ci nowych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Pantomima to tylko pozornie sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Wam, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

Szkolenie obejmuje 10 godzin warsztatowych prowadzonych przez dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy – Zbigniewa Szymczyka. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zajęciach jest bezpłatny.

 

Szczegółowy plan zajęć:

21 kwietnia (piątek) – 17:00 – 20:00

22 kwietnia (sobota) – 10:00 – 14:00

23 kwietnia (niedziela) – 10:00- 14:00

Zajęcia odbywają się w siedzibie teatru – Aleja Dębowa 16, Wrocław.

 

Zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIOWA – wersja w PDF

KARTA ZGŁOSZENIOWA_warsztaty dla nauczycieli – wersja w DOCu

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać na adres: a.paluch@pantomima.wroc.pl. Karta można pobrać z naszej strony www.pantomima.wroc.pl.

Koordynator grupy – Anna Paluch, tel. 71/337 21 03.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Akcja: EDUKACJA 2.0” i dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.