Program 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego

KONKURS NA DEBIUT REŻYSERSKI W PANTOMIMIE

Konkurs skierowany do debiutujących reżyserów młodego pokolenia, studentów 4. roku reżyserii na polskich uczelniach artystycznych, absolwentów wydziałów reżyserii oraz  praktykujących reżyserów, którzy nie ukończyli jeszcze 35 r.ż. Laureat konkursu otrzyma możliwość  realizacji przedstawienia z zespołem Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Przedstawienie wejdzie na stałe do repertuaru teatru. Debiut w pantomimie jest okazją  do profesjonalnego startu, rozwoju umiejętności reżyserskich, prezentacji wrocławskim widzom reżysera młodego pokolenia, a zespołowi i  Wrocławskiemu Teatrowi Pantomimy daje szansę realizacji z pewnością jednego z ciekawszych  wydarzeń artystycznych sezonu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: wrzesień 2018 – grudzień 2018 – ogłoszenie o konkursie; styczeń 2019 – marzec 2019 – próby i premiera przedstawienia.

PREMIERA PRZEDSTAWIENIA W REŻYSERII JANA KLATY

Głównej realizacji premiery z okazji jubileuszu 100. urodzin Henryka Tomaszewskiego podejmie się Jan Klata. Jest to reżyser, który współpracował już z aktorami Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy premierze „Nakręcanej pomarańczy” (koprodukcja z Wrocławskim Teatrem Współczesnym). Klata jest wg nas jedynym reżyserem, który posiada zarówno duży dorobek artystyczny (co jest dla nas gwarantem świadomego użycia środków teatralnych), jak również posiada doświadczenie w pracy z pantomimą. Uważamy, że połączenie doświadczenia Jana Klaty ze świadomością ruchową zespołu WTP może przyczynić się do powstania znaczącego i ważnego przedstawienia w konwencji pantomimy, zmierzyć się geniuszem Tomaszewskiego i wypracowaną przez niego estetyką.

HARMONOGRAM: maj 2019 – październik 2019 – próby i premiera przedstawienia.

DZIAŁANIE PERFORMATYWNE Z CENTRUM SZTUKI WRO i IP GROUP

Działanie, którego dramaturgia powstanie na motywach wywiadów i rozmów z Henrykiem Tomaszewskim oraz jego prasowych wypowiedzi na temat sztuki pantomimy. W tym działaniu chcemy zmierzyć się z autorefleksją na temat pantomimy, teatru, czy bycia aktorem-mimem, dlatego realizatorami zadania będą aktorzy WTP, którzy najdłużej współpracowali z Henrykiem Tomaszewskim i przez to posiadają ogromny bagaż doświadczeń zawodowych: Agnieszka Kulińska, Anna Nabiałkowska, Artur Borkowski, Zbigniew Szymczyk. Istotnym elementem tego działania jest to, że doświadczenie mimów, rozbijemy, skonfrontujemy, poszerzymy i wzbogacimy użyciem sztuki nowych mediów. Partnerem działania jest Centrum Sztuki WRO i IP Group.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: maj 2019 – grudzień 2019 – przygotowanie, premiera, dodatkowe pokazy. Wydarzenie będzie dostępne dla widzów nieodpłatnie.

PANTOMIMA W INSTYTUCIE TEATRALNYM

Spotkania z artystami, warsztaty teatralne oraz wystawa zdjęć i plakatów ze spektakli Henryka Tomaszewskiego to działania, które zorganizujemy we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Działania mają na celu organizację wydarzeń, które upamiętnią i przybliżą szerokiej publiczności postać Henryka Tomaszewskiego, a także przyczynią się do ogólnopolskiej promocji wrocławskiej pantomimy.

HARMONOGRAM: wrzesień 2019 – listopad 2019.

SPOTKANIA

We Wrocławiu planujemy pięć spotkań dotyczących Henryka Tomaszewskiego i jego twórczości, m.in. przeprowadzonych w kontekście w/w działań, tj. debiutu reżyserskiego, czy premiery w reżyserii Jana Klaty.

Spotkania skierowane będą do szerokiego grona odbiorców i dostępne bezpłatnie. W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele środowiska teatralnego, dla których pantomima była lub nadal jest główną formą artystycznego wyrazu. Spotkaniom towarzyszył będzie mini katalog przedstawiający sylwetkę Tomaszewskiego (dostępny bezpłatnie).

Spotkania będą rejestrowane, a zapis rozmów udostępniony zostanie bezpłatnie on-line.

HARMONOGRAM: marzec 2019 – listopad 2019.

PANTOMIMA KROK PO KROKU

10 lekcji pantomimy dostępnych bezpłatnie online. Ćwiczenia prezentowane przez aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy gwarantują wysoką jakość wykonania, poprawność i precyzję techniki.

HARMONOGRAM: publikacje w okresie listopad 2018-listopad 2019.

20 LISTOPADA

W dniu 20 listopada 2019, czyli w dniu 100. urodzin Henryka Tomaszewskiego, szereg działań promocyjno-edukacyjnych w przestrzeni miejskiej.

Obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.