Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza studentów IV roku reżyserii oraz jej absolwentów (do 35. roku życia) do udziału w konkursie na debiut reżyserski. Konkurs na debiut zapowiada obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego.

W styczniu 2019 Wrocławski Teatr Pantomimy rozpocznie obchody  100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego – choreografa, reżysera, twórcy pantomimy zespołowej i Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jubileuszowy sezon zainauguruje premiera przedstawienia wyłonionego w ramach konkursu.

Do udziału w konkursie zgłosić się mogą studenci 4. roku reżyserii i jej absolwenci (do 35. r.ż.), a ocenie podlegał będzie egzemplarz reżyserski. Wysoko punktowanymi elementami będą m.in.  próba reinterpretacji polskiej klasyki lub prapremiera tekstu polskiego autora. Premiera przedstawienia wejdzie do repertuaru teatru.

Zgłoszenia należy wysłać najpóźniej 19. listopada br.

Regulamin konkursu na debiut oraz wymagane załączniki:

REGULAMIN_KONKURS NA DEBIUT

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


WYNIKI I ETAPU KONKURSU

Zgodnie z regulaminem KONKURSU NA DEBIUT REŻYSERSKI W PANTOMIMIE w dniu 28. listopada 2018 w siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej, która po zapoznaniu się ze złożonymi przez Uczestników egzemplarzami reżyserskimi, dokonała selekcji i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do II Etapu Konkursu wybranych propozycji inscenizacyjnych.
Skład Komisji Artystycznej:
Zbigniew Szymczyk– dyrektor WTP
Agnieszka Charkot– sekretarz literacka WTP
Artur Borkowski – aktor WTP
Komisja Artystyczna wyłoniła propozycje inscenizacyjne na drodze selekcji w procesie niepunktowanym,  biorąc pod uwagę m.in. ich wartość artystyczną, potencjał inscenizacyjny w konwencji pantomimy zespołowej oraz spójność z Regulaminem Konkursu.
Po dyskusji oraz głosowaniu zostały wyłonione cztery propozycje inscenizacyjne zarekomendowane do II Etapu.
Do II Etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące propozycje inscenizacyjne (w kolejności alfabetycznej wg tytułu):
Dyktator Łukasza Zaleskiego,
Dzikie dzieci Przemysława Jaszczaka,
Medea Tomasza Szczepanka,
Wendy Grzegorza Simborowskiego.
Każdy z uczestników Konkursu zostanie poinformowany na drodze mailowej i/lub telefonicznej o decyzji Komisji Artystycznej.

Reżyserzy zaproszeni do II etapu zostaną poinformowani o decyzji Komisji telefonicznie. Z każdym z reżyserów zaproszonych do II etapu ustalony zostanie termin spotkania zgodnie z wytycznymi Regulaminu.


WYNIKI KONKURSU NA DEBIUT REŻYSERSKI

Komisja konkursu na debiut reżyserski w pantomimie w składzie: Zbigniew Szymczyk – dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Agnieszka Charkot – sekretarz literacka i adept WTP, Artur Borkowski – aktor WTP, po przeprowadzeniu czterech rozmów z realizatorami zaproszonymi do II etapu: Łukaszem Zaleskim, Tomaszem Szczepankiem, Grzegorzem Simborowskim i Przemysławem Jaszczakiem postanowiła zaprosić do współpracy i powierzyć realizację premiery Tomaszowi Szczepankowi, który przedstawił propozycję realizacji „Medei” Eurypidesa. Premiera przedstawienia odbędzie się 22. marca na Scenie na Świebodzkim.

Premiera przedstawienia powstanie w ramach obchodów 100. rocznicy  urodzin Henryka Tomaszewskiego dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koordynator projektu: Agnieszka Charkot, agnieszka.charkot@gmail.com, tel. 71/337 21 03.

Obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.