W 2019 roku minie 100 lat od urodzin Henryka Tomaszewskiego – choreografa, reżysera, pedagoga, założyciela unikatowego na skalę światową Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Henryk Tomaszewski uważany jest powszechnie za jednego z najwybitniejszych twórców i reformatorów teatru XX wieku, który znaczący wpływ wywarł zarówno na kształt i rozwój polskiego teatru ruchu, jak również teatru dramatycznego, np. „Gry w zabijanego” Ionesco (zrealizowane w Teatrze Polskim we Wrocławiu), uznawane były za „dzieło kongenialne”. Bogaty dorobek artystyczny twórcy wrocławskiej pantomimy bezsprzecznie zasługuje na przypomnienie i przyjrzenie się, na ile myśl artystyczna Henryka Tomaszewskiego jest interesująca dla teatru?, w jaki sposób pantomima jest dzisiaj atrakcyjnym i aktualnym środkiem wyrazu? Czytając rozmowy, artykuły, felietony czy publikacje naukowe o polskim teatrze nie sposób nie zauważyć, że Henryk Tomaszewski jest artystą, którego poszukiwania na gruncie teatru do dziś wyznaczają kierunki działań dla kolejnych pokoleń twórców teatralnych. Henryk Tomaszewski kiedyś i dzisiaj, pantomima dawniej i obecnie – co zostało z myśli Tomaszewskiego, który sam powiedział: „Roślina, którą zasadziłem zacznie rosnąć inaczej, ale z całą pewnością będzie żyła”? Chcemy postawić ważne pytania i przyjrzeć się temu, co zostało po Tomaszewskim, jaki wpływ może to mieć na współczesną sztukę, język teatru. Czy wypracowane przez niego środki wyrazu, konwencja pantomimy zespołowej, są ponadczasowe? W jaki sposób są interesujące dla współczesnego odbiorcy?

Koncepcja programowa obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego odnosi się do najważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym Tomaszewskiego – powiemy o jego początkach i poszukiwaniach własnego języka scenicznego wyrazu (konkurs na debiut reżyserski w pantomimie, warsztaty mistrzowskie), przybliżymy widowiskowe aspekty jego inscenizacji (działanie performatywne z Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu), postaramy się opowiedzieć o „metodzie Tomaszewskiego”  i Tomaszewskim jako pedagogu, założycielu Studia Pantomimy (warsztaty mistrzowskie), przybliżymy ostatecznie wypracowaną przez niego konwencję teatralną – pantomimę zespołową i choreodramy widowiskowe oparte na literaturze (główna premiera obchodów jubileuszowych), wyjdziemy też poza ruch i przypomnimy o dokonaniach artystycznych Tomaszewskiego poza Wrocławskim Teatrem Pantomimy (weekend z Tomaszewskim w Instytucie Teatralnym w Warszawie).

DZIAŁANIA

  • Konkurs na debiut reżyserski w pantomimie
  • Premiera przedstawienia w reżyserii Jana Klaty
  • Działanie performatywne z Centrum Sztuki WRO i IP Group
  • Pantomima w Instytucie Teatralnym
  • Spotkania
  • Pantomima krok po kroku

Identyfikacja wizualna obchodów – Michał Matoszko

Obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.