Akcja: EDUKACJA 3.0

Akcja: EDUKACJA 3.0
2018-2020

Akcja: EDUKACJA to najważniejszy projekt edukacyjny wrocławskiej pantomimy angażujący w działania warsztatowe i teatralne różne grupy społeczne i wiekowe.Pierwsza edycja A:E ruszyła w pantomimie w 2014 roku. Od tego czasu przeprowadzono blisko 700 warsztatów teatralnych, w których uczestniczyło ponad 4400 osób – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każda z grup ma osobny, autorski program zajęć opracowany przez aktorów i pedagogów związanych z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Kurator projektu – Agnieszka Charkot

>> Akcja: EDUKACJA 3.0. ONLINE

Teatr, wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dbając o komfort i bezpieczeństwo zarówno uczestników warsztatów, jak i pracowników teatru, przenosi do sieci działania w ramach zadania Akcja: EDUKACJA 3.0. Filmy edukacyjne z dramaturgii i kompozycji etiudy mimicznej dostępne są bezpłatnie tutaj:

konsultacje merytoryczne i scenariuszowe: Leszek Bzdyl

muzyka: Szymon Tomczyk

realizacja wideo: Michał Stenzel

fryzury i makeup: Małgorzata Maroń

stylizacje: Adam Królikowski

organizacja i produkcja: Piotr Soroka

Zadanie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

>> GRUPA OTWARTA

Warsztaty teatralne dla młodzieży, dorosłych i seniorów, podczas których uczestnicy poznają technikę pantomimy i pracują nad warsztatem aktorskim z uwzględnieniem specyfiki teatru ruchu.

Autorski program zajęć, opracowany przez pedagogów i aktorów wrocławskiej pantomimy, daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy, w tym szczególnie pantomimy zespołowej ukształtowanej przez Henryka Tomaszewskiego. W programie warsztatów znajdują się zarówno zajęcia z techniki, podczas których uczestnicy poznają elementarne zasady pantomimy (m.in. kontrapunkt, tok, iluzję czy identyfikację), jak i zajęcia aktorskie skupiające się na indywidualnej i zespołowej pracy nad scenami i etiudami.

Warsztaty odbywają się w miesięcznych i dwumiesięcznych blokach, podczas których pod opieką reżyserską zespołu aktorskiego WTP grupa ma za zadanie przygotować pokaz powarsztatowy lub przedstawienie teatralne.

>> WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Warsztaty teatralne z zaproszonymi gościnnie artystami ze środowiska tanecznego i teatralnego.

Zajęcia mają na celu zbudować dialog pomiędzy pantomimą, a teatrem dramatycznym, teatrem formy i tańca oraz podnieść kompetencje ruchowe i aktorskie uczestników warsztatów.

Spotkania z wybitnymi artystami są pretekstem do konfrontowania swoich wyobrażeń o ruchu, aktorstwie, teatrze czy sztuce w ogóle.

Każdorazowo to zaproszony przez pantomimę artysta określa grupę docelową zajęć (przedział wiekowy i ilość uczestników zajęć), precyzuje temat zajęć i ich przebieg.

>> GRUPA JUNIOR

Zajęcia w Grupie Junior adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat i odbywają się dwóch blokach programowych:

  • TEATRALNY PLAC ZABAW

Warsztaty teatralno-plastyczne realizowane we współpracy z Kinem Nowe Horyzonty.

Teatralny Plac Zabaw to pole do szeroko pojętego eksperymentu ruchowego, plastycznego, a przede wszystkim teatralnego. Nie boimy się szalonych pomysłów, lubimy zaskakiwać i dajemy się ponieść wyobraźni i dobrej zabawie. Nasi aktorzy bardzo dobrze wiedzą, jak wprowadzić dzieci i rodziców w świat teatralnych zabaw, w ramach których pedagodzy wykorzystują elementarne i sprawdzone ćwiczenia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dzieci.

Zajęcia trenują pamięć ruchową, wyobraźnię i ekspresję pozawerbalną za pomocą prostych ćwiczeń pantomimicznych i zabaw ruchowych. Podczas naszych zajęć dzieci rozwijają emocjonalność ruchową, wrażliwość czy umiejętność interakcji w grupie rówieśniczej. Nasza propozycja teatralno-edukacyjna dla najmłodszych pomaga przezwyciężyć nieśmiałość oraz wesprzeć wieloaspektowy rozwój dziecka tak, aby skutecznie i umiejętnie przyczynić się do rozwoju umiejętności poznawczych i komunikacyjnych.

Teatralny Plac Zabaw dla dzieci od 3. do 6. roku życia

  • PORUSZONY WIDOK

Warsztaty teatralno-multimedialne we współdziałaniu z Centrum Sztuki WRO. Motywem przewodnim warsztatów będzie ulica Widok, przy której znajduje się siedziba WRO. Za pomocą ruchu i nowych mediów postaramy się odkryć i poruszyć widoki na Widoku. Zajęcia prowadzili będą aktorzy i pedagodzy WTP.

Jeden warsztat trwa cztery dni i kończy się performatywnym pokazem powarsztatowym. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 10-14.

>> PIERWSZY DZWONEK

Warsztaty skierowane do uczniów dolnośląskich szkół. Aktorzy WTP w szkołach na terenie Dolnego Śląska w dostępny i atrakcyjny sposób zapoznają uczniów z tradycją wrocławskiej pantomimy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są zarówno podstawy warsztatu aktora-mima, elementy techniki pantomimy, jak i elementarna wiedza z historii teatru.

Zajęcia realizowane były w roku 2018.

>> WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia adresowane do nauczycieli, pedagogów i instruktorów teatralnych, którzy prowadzą szkolne koła teatralne i przywiązują uwagę do roli edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Podczas zajęć nauczyciele mają możliwość podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Dwudniowe szkolenia obejmują 10 godzin praktycznej pracy warsztatowej pod opieką aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Akcja: EDUKACJA realizowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.