PROJEKTY ZAKOŃCZONE


 
 
  1. Akcja: EDUKACJA 2014-2016

18 kwietnia 2016 roku na Scenie na Świebodzkim o godz. 18.00 odbył się POKAZ FINAŁOWY 1. edycji programu AKCJI: EDUKACJA.

 

Pierwsza edycja „A:E” trwała w okresie październik 2014 – czerwiec 2016. Był to kompleksowy projekt edukacji teatralnej dla czterech grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) o charakterze integracyjnym. Zajęcia, poprzez twórczą i kreatywną pracę warsztatową, rozwijały u uczestników nowe kompetencje i umiejętności w dziedzinie teatru ruchu. Różnorodne formy zajęć (zabawa, spotkania, wykłady, warsztaty, praca badawcza) dały uczestnikom szansę głębszego, aktywnego i wieloaspektowego kontaktu z teatrem. Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla twórczych postaw i eksperymentów.

Program powstał z potrzeby zapełnienia luki w kompleksowej edukacji w zakresie teatru ruchu (tańca i pantomimy), w tym połączenia zajęć praktycznych i teoretycznych w jedno spójne założenie przy wykorzystywaniu w programie zajęć wielozmysłowych bodźców pobudzających do twórczej pracy.

Istotnym elementem „A:E” był czas jej trwania – 18 miesięcy warsztatów, które zapewniły odbiorcom samoobserwację w rozwoju umiejętności artystycznych, rozwój potencjału artystycznego oraz uzmysłowiły wartość pracy w perspektywie dłuższej niż jedna sesja warsztatowa.

Ucząc cztery pokolenia/generacje abecadła języka ruchu i pantomimy udało się sprowokować międzypokoleniowy dialog, który za pomocą mowy werbalnej bywa często trudny do osiągnięcia. Dając uczestnikom nowy kod, nowy język, zainicjowaliśmy wspólną teatralną pracę, która problematyzowało hasło: „Przemijam z marzeniami. Marzenia nie przemijają”.

Podjęta próba reinterpretacji mitu o Ikarze, odniesienie go do własnych doświadczeń, wpisanie klasycznego wątku we współczesny kontekst, bliski każdej z grup wiekowych, umożliwił obserwację ciągłości kultury, uzmysłowił jej wielopokoleniowość nie tylko w metrykach urodzenia twórców, ale wielopokoleniowość rozumianą jako ciągłość motywów w sztuce i kulturze, jej wymiar ponadczasowy.

Zajęcia stworzyły wielopokoleniową grupę warsztatową.

 

Koncepcja i koordynator prowadząca: Agnieszka Charkot

 

W ramach I edycji „A:E” prowadzone były następujące ścieżki kreatywne
>> JUNIOR
Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku 3-6 lat. W każdą niedzielę spotkaliśmy się na teatralnym placu zabaw, na który wstępu nie miała rutyna, ale było za to dużo miejsca dla wyobraźni, radości i wolności. Zajęcia dla dzieci i ich rodziców realizowane były jako wspólna zabawa, w ramach której pedagodzy wykorzystywali elementarne i sprawdzone ćwiczenia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dzieci.

Zajęcia trenowały pamięć ruchową, wyobraźnię i ekspresję pozawerbalną za pomocą prostych ćwiczeń pantomimicznych i zabaw ruchowych. Podczas zajęć dzieci nie tylko rozwijały swoją emocjonalność ruchową, ale również doświadczały kontaktu z ekspresją słowną/dźwiękową. Nasza propozycja teatralno-edukacyjna dla najmłodszych pomagały przezwyciężyć nieśmiałość oraz wespierały wieloaspektowy rozwój dziecka tak, aby skutecznie i umiejętnie przyczynić się do rozwoju umiejętności poznawczych i komunikacyjnych.

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty i Wydawnictwo Zakamarki

Pedagodzy grupy JUNIOR: Agnieszka Dziewa, Agnieszka Charkot, Paulina Jóźwin, Agnieszka KulińskaMateusz Kowalski,  Piotr Soroka, Krzysztof Szczepańczyk, Zbigniew Koźmiński

 

 >> MŁODZIEŻ i SENIOR
Warsztaty teatralne dla młodzieży szkół ponagimnazjalnych, studentów i seniorów.

Obie grupy ( MŁODZIEŻ i SENIOR) pracowały nad finałowym przedstawieniem teatralnym na podstawie mitu o Dedalu i Ikarze. Reinterpretacja mitu była motywem przewodnim, punktem zapalnym każdego naszego działania. Wszystkie zajęcia zostały podporządkowane temu, aby na nowo odczytać tę wszystkim dobrze znaną historię. Kim jest Dedal? kim jest Ikar? czym/kim są skrzydła? – to tylko pierwsze i oczywiste pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi i które ukierunkowały pracę na zajęciach. Całość warsztatów zależała w efekcie od tego, jak uczestnicy zajęć odczytali historię Dedala i Ikara, czym ona stała się dla Was.

W ramach warsztatów odbywały się:

  • rozgrzewki ruchowe, w trakcie których uczestnicy poznawali różne konwencje teatralne (teatr ruchu, plastyczny, teatr słowa, balet, kontakt improwizację, itp.),
  • warsztaty teatralne prowadzące do przygotowania przedstawienia pod opieką reżysera,
  • wykłady, spotkania i rozmowy nt. historii teatru, w tym szczególnie teatru ruchu i pantomimy, wykłady poszerzające odczytanie mitu i Dedalu i Ikarze, na którym opierał się scenariusz, a także wprowadzały do wiedzy z zakresu marketingu i promocji.

Opiekunami grup byli Agnieszka Kulińska i Artur Borkowski.

Wybrani pedagodzy zajęć teoretycznych: Justyna Bajda, Dagmara Chojnacka, Łucja Iwanczewska, Agnieszka JelewskaAnna KrólicaJoanna Szymajda, Mirosław Kocur, Bartłomiej Miernik

Wybrani pedagodzy rozgrzewek ruchowych: Agnieszka Charkot, Izabela Cześniewicz, Agnieszka Dziewa, Joanna Gerigk, Maria Grzegorowska, Janka Jankiewicz-Maśląkowska, Magdalena Jaroszyk, Paulina Jóźwin, Paula Krawczyk-Ivanov, Aneta Piorun, Monika Rostecka, Konrad Dworakowski, Anatoliy Ivanov, Przemysław Jaszczak, Mateusz KowalskiEwa SkibińskaKrzysztof SzczepańczykZbigniew Szymczyk

 

Projekt Akcja: EDUKACJA dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków KGHM.
Projekt objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego.

 

 

2. WIEM, KIM BYŁ HENRYK TOMASZEWSKI

Projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli i pedagogów towarzyszył premierze „Hydrokosmosu” w reż. Henryka Tomaszewskiego.

W ramach zadania zrealizowano:
– 12 warsztatów szkoleniowych (dwie grupy po 6 spotkań) z edukacji teatralnej dla nauczycieli nauczania początkowego, podczas których zaprezentowaliśmy techniki pracy z dziećmi z wykorzystaniem elementów teatru pantomimy (prowadzący: Konrad Dworakowski – reżyser „Hydrokosmosu” i Zbigniew Szymczyk – dyrektor WTP);
– 1 panel dyskusyjny/premiera pedagogiczna z reżyserem, na której omówiono cel i sens edukacji teatralnej najmłodszych (prowadzenie Alicja Morawska-Rubczak, z udziałem Konrada Dworakowskiego, Zbigniewa Szymczyka oraz nauczycieli i pedagogów);
– premiera zeszytów metodycznych autorstwa Alicji Morawskiej-Rubczak do przedstawienia „Hydrokosmos”;
– 2 warsztaty dla dzieci i rodziców po przedstawieniu „Hydrokosmosu”, przeprowadzone przez aktorów biorących udział w spektaklu (prowadzące: Agnieszka Charkot i Agnieszka Dziewa).

Celem projektu było uświadomienie nauczycielom, pedagogom, rodzicom i dzieciom, że pantomima to pozornie tylko sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie wszystkich zaplanowanych działań pokazaliśmy, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zajęcia odbywały się będą w poniedziałkowe popołudnia w okresie wrzesień – listopad 2015.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Koordynator – Piotr Soroka

Projekt „Wiem, kim był Henryk Tomaszewski” był częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programuKultura – Interwencje 2015.

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy zostały dofinansowane ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska

3.