8/ Inwestycje

Zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu technicznego – oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego wraz z okablowaniem i oprogramowaniem dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego zrealizowano w ramach Funduszu COVID – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”.

Dofinansowanie: 820 000 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1 293 650 zł