5/ Zasady finansowania

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryk Tomaszewskiego otrzymuje dotację podmiotową na działalność statutową.

Wysokość dotacji określana jest corocznie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

 

Prowadzone rejestry: zarządzeń, umów.

Ewidencja spraw: przychodzących i wychodzących.

Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.