4/ Forma prawna

  • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • Wypis z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 28. 06. 2008 r