Zostaliśmy operatorem programu Przestrzenie Sztuki

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego został wybrany operatorem tanecznych Przestrzeni Sztuki 2023 na Dolnym Śląsku.

Misja Wrocławskiego Teatru Pantomimy to PORUSZANIE – ciała, emocji i wyobraźni. Wierzymy głęboko w to, że nasze holistyczne podejście do człowieka, do człowieka w sztuce, jest wspaniałym punktem wyjścia do inicjowania i realizacji Programu Przestrzenie Sztuki właśnie przez nasz Teatr - mówi Agnieszka Charkot, dyrektorka WTP.

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Głównym zadaniem operatorów jest umożliwianie artystom niezależnym i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności.

Po raz pierwszy w trzyletniej historii programu, nabór na Operatorów odbył się w formule konkursowej.

Wydarzenia realizowane w ramach Przestrzeni Sztuki są cenione nie tylko przez artystów tańca, którzy dzięki programowi mogą rozwijać się twórczo w ramach rezydencji, warsztatów, laboratoriów, ale także prezentować swoje osiągnięcia podczas spektakli. Artystom niezależnym staramy się umożliwiać działalność bardziej sformalizowaną i udostępniać im zaplecze zarówno infrastrukturalne, jak i techniczno-organizacyjne – mówi Aleksandra Kleinrok, koordynatorka tanecznych Przestrzeni Sztuki z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. - Z drugiej strony program spełnia także założenia szerokiego dostępu do sztuki tańca w lokalnych środowiskach, które dzięki temu mają możliwość częstszego, ale także bardziej różnorodnego z nią obcowania. Przestrzenie Sztuki dają paletę możliwości nie tylko samym artystom, ale także odbiorcom tej sztuki, którzy uczestniczą zarówno w wydarzeniach artystycznych, jak i czynnej aktywności tanecznej.


Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.