„ZBRODNIA I KARA" w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

ZBRODNIA I KARA. Z powodu zbrodni Rosjan, których nie potrafimy zrozumieć w reż. Jakuba Skrzywanka został zakwalifikowane do 30. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Dominik Gac, Piotr Hildt, Anna Jazgarska, Szymon Kazimierczak, Andrzej Lis, Wanda Świątkowska.

Koprodukcja: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Teatr Polski w Podziemiu Wrocław (Fundacja Teatr Polski – TP dla Sztuki)

Zbrodnia i kara

Gramy:

22 marca | godz. 19:00 napisy ukraińskie | Українські титри BILETY 

23 marca | godz. 19:00  napisy angielskie | english subtitles BILETY 

24 marca | godz. 18:00  napisy ukraińskie | Українські титри BILETY 

 

26 kwietnia | godz. 19:00 BILETY 

27 kwietnia | godz. 19:00 BILETY 

28 kwietnia | godz. 18:00 BILETY