Symfonia alpejska w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

„Symfonia alpejska” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego i na podstawie tekstu Klaudii Hartung-Wójciak został przyjęty do 30. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej!

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Dominik Gac, Piotr Hildt, Anna Jazgarska, Szymon Kazimierczak, Andrzej Lis, Wanda Świątkowska.

Zadanie „Wanda Rutkiewicz" dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu TEATR w wysokości 65000 zł. (całkowita wartość zadania 281142,87 zł.).

Alpine Symphony, photo by Natalia Kabanow

Symfonia alpejska, fot. Natalia Kabanow