Studio Pantomimy #8

Zapraszamy na ostatni w tym sezonie zjazd Studia Pantomimy, który odbędzie się 8-9 czerwca pod hasłem REŻYSERIA.

Przez cały sezon w cyklu comiesięcznych, weekendowych zjazdów Studia Pantomimy przyglądamy się naszej technice z szerokiej perspektywy, wzbogacając ją o indywidualne poszukiwania i autorskie elementy warsztatu aktora-mima zespołu artystycznego WTP. Ostatnie spotkanie poświęcone będzie reżyserii w teatrze pantomimy.

 

Harmonogram:

8 czerwca – PRACA Z REŻYSEREM – prowadzi Agnieszki Kulińskiej
9:00-13:00 część I
14:00-18:00 część II
 

9 czerwca – PRACA Z REŻYSEREM – prowadzi Zdenki Pszczołowskiej
9:00-13:00 część I
14:00-18:00 część II

 

czas i miejsce: 8,9 czerwca 2024, Sala prób WTP, al. Dębowa 16

maksymalna ilość uczestników: 15 osób

karnet na cały zjazd (dwa dni warsztatowe): 200 zł

karnety: www.bilety.pantomima.wroc.pl

kontakt: edukacja@pantomima.wroc.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.


 

PRACA Z REŻYSEREM

prowadzi Agnieszka Kulińska

Praca warsztatowa będzie oparta w głównej mierze na doświadczaniu i praktykowaniu pracy reżysera z aktorami w teatrze ruchu. Przyjmiemy dwie perspektywy, jako sytuacje wyjściowe: działanie ruchowe z użyciem techniki pantomimy oraz dialog sceniczny z tekstem. Poszukamy punktów stycznych i rozbieżnych miedzy obiema koncepcjami pracy nad tematami, które będą realizowane równolegle w trakcie warsztatów ze Zdenką Pszczołowską.  Uczestnicy nauczą się, jak pracować z tekstem i dialogiem ruchowym, prowadzić analizę wybranego tekstu i postaci, rozpisywać tekst i ruch na tematy, a także szukać podtekstów i wieloznaczności działań scenicznych. Omówimy wspólnie, jaki wpływ na interpretację akcji scenicznej mają pozostałe elementy inscenizacyjne, takie jak: kompozycja przestrzeni, muzyka i światło? Praca będzie miała charakter indywidualny i grupowy, w trakcie której uczestnicy doświadczą zadań zarówno aktorskich, jak i reżyserii teatralnej.

 

PRACA Z REŻYSEREM

prowadzi Zdenka Pszczołowska

Proponowany warsztat dotyczy aktorskiej pracy indywidualnej i zbiorowej z reżyserką dramatu. W ramach zajęć poznamy możliwości, jakie daje włączenia technik pochodzących z teatru dramatycznego i postdramatycznego do teatru pantomimy. Warsztaty obejmą głównie ćwiczenia z improwizacji indywidualnej i zbiorowej, a także podstawy budowania postaci/roli metodą inspirowaną grami RPG oraz podstawy budowania relacji między postaciami. W trakcie pracy sprawdzimy jak wymienione elementy procesu sprawdzają się w teatrze ruchu oraz na styku pantomimy i dramatu. Warsztat jest komplementarny względem warsztatu Agnieszki Kulińskiej; bazę obydwu warsztatów będą stanowiły tożsame tematy, co umożliwi lepszy wgląd w proces pantomimiczny i dramatyczny, a także pozwoli na zbdanie punktów stycznych i rozbieżnych obu konwencji.

 

Zobacz więcej o: