STUDIO PANTOMIMY #6

Zapraszamy na piąty zjazd Studia Pantomimy, który odbędzie się 23-24 marca pod hasłem PANTOMIMA VS TANIEC.

Chcemy spojrzeć na naszą technikę z szerokiej perspektywy, wzbogacając ją o indywidualne poszukiwania i autorskie elementy warsztatu aktora-mima zespołu artystycznego WTP. Studio Pantomimy działa w trybie comiesięcznych, weekendowych, zjazdów, a każdy z nich odbywa się pod innym hasłem/tematem.

Harmonogram

23 marca

9:00-11:30 Eksploracja pantomimy i tańca prowadzi Eloy Moreno Gallego

11:45-13:15 Improwizacje taneczno-pantomimiczne prowadzi Karolina Paczkowska

14:15-16:45 Mimowanie, a tańczenie poprowadzi Jakub Pewiński

24 marca

9:00-11:30 Eksploracja pantomimy i tańca prowadzi Eloy Moreno Gallego

11:45-13:15 Improwizacje taneczno-pantomimiczne prowadzi Karolina Paczkowska

14:15-16:45 Mimowanie, a tańczenie poprowadzi Jakub Pewiński

 

czas i miejsce: 23, 24 lutego 2024, Sala prób WTP, al. Dębowa 16

maksymalna ilość uczestników: 15 osób

karnet na cały zjazd (dwa dni warsztatowe): 200 zł

karnety: www.bilety.pantomima.wroc.pl

kontakt: edukacja@pantomima.wroc.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.


Eksploracja pantomimy i tańca

prowadzi Eloy Moreno Gallego

Podczas warsztatu zagłębimy się w dynamiczną interakcję między pantomimą, a tańcem, badając ich unikalne cechy i odkrywając intrygujące powiązania i różnice.

Skupimy się na podstawach obu dyscyplin, zagłębimy się w badanie ciała i umysłu, aby bardziej świadomie z nich korzystać. Będziemy eksplorować różne style tańca, badając kreatywne sposoby ich łączenia. Warsztaty te mają na celu zapewnienie indywidualnego spojrzenia, jednocześnie wspierając wspólne doświadczenia w grupie.

Improwizacje taneczno-pantomimiczne

prowadzi Karolina Paczkowska

Warsztat ma na celu spotkanie ze sobą dwóch dziedzin sztuki: pantomimy i tańca.

W trakcie warsztatu przede wszystkim skupimy się na obecności scenicznej (poprzez pracę z ciałem i wyobraźnią), ekspresji twarzy, świadomym wykorzystaniu przestrzeni, słuchaniu partnera i budowaniu relacji na scenie.

Mimowanie, a tańczenie

poprowadzi Jakub Pewiński

Warsztatowy eksperyment, podczas którego spróbujemy skonfrontować idiomy sztuki pantomimy i sztuki tańca współczesnego. Podczas dwudniowego warsztatu będziemy przyglądać się i badać te techniki i moc ich ekspresji. Sprawdzimy też punkty wspólne i rozbieżne w procesie kreowania ruchu.

Zobacz więcej o: