STUDIO PANTOMIMY #5

Zapraszamy na piąty zjazd Studia Pantomimy, który odbędzie się 17-18 lutego pod hasłem RUCH SCENICZNY.

Chcemy spojrzeć na naszą technikę z szerokiej perspektywy, wzbogacając ją o indywidualne poszukiwania i autorskie elementy warsztatu aktora-mima zespołu artystycznego WTP. Studio Pantomimy działa w trybie comiesięcznych, weekendowych, zjazdów, a każdy z nich odbywa się pod innym hasłem/tematem.

Harmonogram:

17 lutego

  • 9:00-11:00 Ruch sceniczny - prowadzi Piotr Soroka
  • 11:15-14:15 Trening aktorski i praca studyjna nad ciałem - prowadzi Ewelina Ciszewska
  • 15:00-18:00 Jak mówić i słuchać w ruchu - partytury dialogów scenicznych - prowadzi Agnieszka Charkot

18 lutego

  • 9:00-11:00 Ruch sceniczny - prowadzi Piotr Soroka
  • 11:15-14:15 Trening aktorski i praca studyjna nad ciałem - prowadzi Ewelina Ciszewska
  • 15:00-18:00 Jak mówić i słuchać w ruchu - partytury dialogów scenicznych - prowadzi Agnieszka Charkot

czas i miejsce: 17, 18 lutego 2024, Sala prób WTP, al. Dębowa 16

maksymalna ilość uczestników: 15 osób

karnet na cały zjazd (dwa dni warsztatowe): 200 zł

karnety: www.bilety.pantomima.wroc.pl

kontakt: edukacja@pantomima.wroc.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.


  • Ruch sceniczny - prowadzi Piotr Soroka

Podczas warsztatu poszukamy sposobów na tworzenie struktur ruchowych i choreograficznych z gestów codzienności, które pozwolą nam na snucie opowieści o tym, co i jak czują ludzie. Będzie to swojego rodzaju laboratorium, w którym wspólnie będziemy tworzyć materiał ruchowy, testować go i sprawdzać, jakie daje możliwości. Podejmowane działania nie będą wpisywały się w żadną konkretną technikę, ale będą czerpały ze specyfiki pantomimy i tańca współczesnego. Podczas zajęć będziemy poszerzać wyobraźnię ruchową, poszukiwać własnej, autentycznej ekspresji ciała, improwizować, obserwować relacje ruchu z mimiką, oddechem czy emocjami. 

  • Trening aktorski i praca studyjna nad ciałem - prowadzi Ewelina Ciszewska

Ciało jest niezwykłym źródłem wiedzy o człowieku. Czerpanie z tego bogactwa i przetwarzanie go na potrzeby sztuki daje możliwość kreowania własnej opowieści, a tym samym nowego języka teatralnego i nowej perspektywy. Jesteśmy w nieustannym ruchu. Zmienia nas kontekst i czas. Czasem ostrożnie analizujemy siebie, a czasem intuicyjnie dajemy się porwać, by intensywnie siebie odczuwać i wyrażać. Nasze ciało myśli, nasze ciało czuje, nasze ciało mówi.

Zapraszamy do przestrzeni, w której z intencji, emocji i ciała zbudujemy teatralną strukturę.

  • Jak mówić i słuchać w ruchu - partytury dialogów scenicznych - prowadzi Agnieszka Charkot

Przyjrzymy się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych dialogów z dramatu polskiego i światowego. Poszukamy ekwiwalentów ruchowych do przełożenia ich na język ciała i gestu. Spotkanie postaci stanie się dla nas pretekstem do przyjrzenia się kompozycji ruchu scenicznego i łączenia różnych jakości ruchowych. Sceniczny dialog będzie dla nas pretekstem do badania zdarzeniowości, fabuły i akcji scenicznej.

Zobacz więcej o: