Studio Pantomimy #3

Zapraszamy na trzeci zjazd Studia Pantomimy, który odbędzie się 9-10 grudnia pod hasłem DRAMATURGIA.

Chcemy spojrzeć na naszą technikę z szerokiej perspektywy, wzbogacając ją o indywidualne poszukiwania i autorskie elementy warsztatu aktora-mima zespołu artystycznego WTP. Studio Pantomimy działa w trybie comiesięcznych, weekendowych, zjazdów, a każdy z nich odbywa się pod innym hasłem/tematem.

Harmonogram:

9 grudnia

  • 9:00-12:00 – Odpoczynek w ruchu, prowadzi Tomasz Pomersbach
  • 12:15-15:15 – Dramaturgia w ruchu, prowadzi Marta Wołowiec
  • 16:00-19:00 – Jak wymyślić spektakl w weekend?, prowadzi Hubert Sulima

10 grudnia

  • 9:00-12:00 – Odpoczynek w ruchu, prowadzi Tomasz Pomersbach
  • 12:15-15:15 – Dramaturgia w ruchu, prowadzi Marta Wołowiec
  • 16:00-19:00 – Jak wymyślić spektakl w weekend?, prowadzi Hubert Sulima

czas i miejsce: 9,10 grudnia, Sala prób WTP, al. Dębowa 16

maksymalna ilość uczestników: 14 osób

karnet na cały znajd: 200 zł

karnety: www.bilety.pantomima.wroc.pl

kontakt: edukacja@pantomima.wroc.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Prowadzący:

Tomasz Pomersbach

Odpoczynek w ruchu - często praktyki relaksacyjne i 'uważnościowe' wiążą się z przyjęciem określonej pozycji i trwaniem w niej. Poprzez doświadczenie bezruchu możemy się uspokoić, skupić na oddechu oraz na doznaniach płynących z ciała. Często zamykamy wtedy oczy, przeprowadzamy wizualizacje, czujemy kontakt ciała z podłożem. Co wpisane jest natomiast w tego rodzaju praktyki, które oczywiście mają niezaprzeczalną wartość i swoją celowość, to założenie, że relaksacja jest możliwa jedynie poprzez bycie w bezruchu. Dopiero zatrzymanie ciała otwiera bowiem dostęp do przestrzeni rozluźnienia, swobody i dialogu z ciałem.

Czy możemy jednak połączyć ruch i rozluźnienie? Czy możemy uczynić odpoczynek częścią ruchu? Czy ruch może w gruncie rzeczy sprzyjać relaksacji, a nawet bardziej nas wyczulać na zmiany napięcia oraz przepływ ruchu przez ciało. Czy ruch może nas uczyć o rozluźnieniu? A rozluźnienie o ruchu?

Efektem tego wyżej zarysowanego rozważania jest 'Odpoczynek w ruchu', mój autorski format zajęciowy, którego nauczam już od kilka lat. W ramach 'Odpoczynku w ruchu' zapraszam uczestników zajęć do doświadczania rozluźnienia poprzez ruch właśnie. Dodatkowo- ruch, który wcale nie musi być spokojny, powolny, czy 'harmonijny'. Na zajęciach pracujemy z grawitacją oraz spadaniem, ale nie po to, żeby upuścić ciężar ciała na podłogę, ale wręcz przeciwnie, by móc lepiej i wydajniej poruszać i sterować nim w przestrzeni. Zajęcia to okazja do zagłębiania się w to, jak redukować wysiłek, poruszać się lepiej i bardziej wydajnie, ale także do zabawy i odcięcia się od zamykających paradygmatów powagi i doskonałości.

Marta Wołowiec

Dramaturgia ruchu - przyjmując za wyjściową perspektywę choreograficzną, warsztat dramaturgii ruchu stanie się laboratorium twórczym, w ramach którego uczestników i uczestniczki czeka wspólne konstruowanie i transformowanie materiału ruchowego. Wspierać nas w tym procesie będą elementy kompozycji w przestrzeni i w czasie, służące budowaniu napięcia. W trakcie warsztatu skupimy się na rozpoznaniu tego, co już wiemy, znamy, czym dysponujemy tworząc materiał ruchowy. Z dbałością o podejmowany temat, będziemy kolektywnie wzmacniać daną strukturę. Nauczymy się testować, odrzucać i przyjmować wyłaniające się rozwiązania. Warsztat, z jednej strony, stanie się miejscem wzajemnego odkrywania pewnych strategii, a jednocześnie pozostawi uczestników i uczestniczki z otwartością na każdorazową negocjację i odwagę odrzucania przyjętych założeń.

Hubert Sulima

Jak wymyślić spektakl w weekend? - na tym warsztacie skupimy się na najwcześniejszym etapie pracy twórczej- nad pierwszymi intuicjami, pomysłami i przekładaniem ich na koncepcję spektaklu. Każdy z uczestnik zostanie poproszony o wybranie dowolnego wiersza (z jakiegoś powodu dla tej osoby ważnego albo który ostatnio ją szczególnie zainteresował). Będą to nasze punkty odniesienia, wokół których będziemy krążyć intuicjami „wyfantazjować” swoje koncepcje. Sprawdzimy różne narzędzia przydatne na tym etapie m.in. do pracy z tematami, sprawami, kontekstami i do riserczu. Np. „wybzdurzanie” i „rozplotkowanie”. Przymierzymy się do tworzenia teczki dramaturgicznej i przyglądniemy elementom, które warto przemyśleć tworząc szczegółowa koncepcje zdarzenia performatywnego. Wbrew tytułowi raczej nie uda nam się wymyślić spektaklu od a do z w weekend, ale może uda nam się wyłowić pierwszą intuicję, sprawę, temat…

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz więcej o: