Lekcja teatralna w ofercie edukacyjnej WTP

Lekcja teatralna to nowa propozycja w ofercie edukacyjnej Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Ideą lekcji teatralnych jest realizacja jednego z głównych celów kształcenia szkolnego – przygotowania dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Chcemy, aby młodzi ludzie mieli nie tylko możliwość poznania teatru „od kuchni”, ale również, aby podejmowali oraz oswajali tematy i motywy literackie i kulturowe poprzez sytuacje teatralne, tzn. w procesie pracy teatralnej, odgrywania ról, podejmowania dialogu między różnymi postaciami.

Ofertę kierujemy do placówek edukacyjnych i oświatowych na każdym poziomie kształcenia. Lekcje teatralne to zajęcia, które uatrakcyjnią standardową formułę edukacji szkolnej.

Pełna informacja o lekcji teatralnej znajduje się w zakładce EDUKACJA > Oferta dla grup.

lekcja_teatralna