Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Karola Smużniaka, teatrologa i wybitnego znawcy pantomimy, który jako jeden z nielicznych poświęcił w swojej pracy naukowej tyle uwagi, pasji i energii wrocławskiej pantomimie i Henrykowi Tomaszewskiemu.

Rodzinie i wszystkim Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

„Karol Smużniak jest bez wątpienia najlepszym w Polsce znawcą teatru pantomimy. Ma w swoim dorobku dwie książki o Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, a także liczne rozprawy, szkice i analizy poświęcone jego niektórym przedstawieniom. Kolejnym potwierdzeniem szerokiej wiedzy autora o tej dziedzinie sztuki teatralnej jest obszerna rozprawa. Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje.
Autor postawił sobie niezwykle ambitne i trudne zadania: przedstawić zarys dziejów pantomimy w XX wieku, omówić działalność najwybitniejszych twórców, scharakteryzować główne nurty i tendencje. Takiej książki w języku polskim dotąd nie mamy”.
(Janusz Degler)

Przypominamy rozmowy Profesora o książkach i badaniach na temat Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
Krzysztof Kucharski, Opisywanie Mistrza z każdej strony, Gazeta Wrocławska
Magda Podsiadły, Spektakle jak mity, Gazeta Wyborcza