Zgodnie z regulaminem KONKURSU NA DEBIUT REŻYSERSKI W PANTOMIMIE w dniu 28. listopada 2018 w siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej, która po zapoznaniu się ze złożonymi przez Uczestników egzemplarzami reżyserskimi, dokonała selekcji i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do II Etapu Konkursu wybranych propozycji inscenizacyjnych.
Skład Komisji Artystycznej:
Zbigniew Szymczyk – dyrektor WTP
Agnieszka Charkot – sekretarz literacka WTP
Artur Borkowski  aktor WTP
Komisja Artystyczna wyłoniła propozycje inscenizacyjne na drodze selekcji w procesie niepunktowanym,  biorąc pod uwagę m.in. ich wartość artystyczną, potencjał inscenizacyjny w konwencji pantomimy zespołowej oraz spójność z Regulaminem Konkursu.
Po dyskusji oraz głosowaniu zostały wyłonione cztery propozycje inscenizacyjne zarekomendowane do II Etapu.
Do II Etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące propozycje inscenizacyjne (w kolejności alfabetycznej wg tytułu):
Dyktator Łukasza Zaleskiego,
Dzikie dzieci Przemysława Jaszczaka,
Medea Tomasza Szczepanka,
Wendy Grzegorza Simborowskiego.
Każdy z uczestników Konkursu zostanie poinformowany na drodze mailowej i/lub telefonicznej o decyzji Komisji Artystycznej.

Reżyserzy zaproszeni do II etapu zostaną poinformowani o decyzji Komisji telefonicznie. Z każdym z reżyserów zaproszonych do II etapu ustalony zostanie termin spotkania zgodnie z wytycznymi Regulaminu.

Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim pomysłowości inscenizacyjnej.

 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego, premiera zwycięzcy konkursu zaplanowana jest na marzec 2019 r.

Obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.