Decyzją Komisji Artystycznej programu Teatr Polska w składzie Jacek Kopciński (przewodniczący), Halina Waszkiel, Aleksandra Dziurosz, Maciej Wojtyszko i Krzysztof Piotrowiak, po obejrzeniu rejestracji stu trzynastu przedstawień zgłoszonych do udziału w programie, postanowiła zarekomendować do drugiego etapu kwalifikacji dwadzieścia spektakli, wśród których znalazło się przedstawienie Pustka. Pustynia. Nic. w reżyserii Leszka Bzdyla.

Objazd ze spektaklem będzie realizowany jesienią. Szczegółowy plan objazdu wkrótce na naszej stronie.