Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy WTP a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studenci, doktoranci i pracownicu WPAiE mogą m.in. kupić bilety na wszystkie nasze przedstawienia w promocyjnej cenie.

Szczegółowych informacji nt. współpracy i cen biletów udziela Mateusz Kowalski: mateusz@pantomima.wroc.pl i Rafał Cieśla: rafal.ciesla@uwr.edu.pl