Od 10. do 13. września Agnieszka Kulińska, aktorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy, poprowadzi warsztaty pantomimy dla studentów Academy of Circus And Variety Arts w Kijowie.

Przygotowany specjalnie dla studentów Kijowskiej Akademii program zajęć ma na celu zapoznanie przyszłych adeptów sztuki aktorskiej ze specyfiką polskiej pantomimy zespołowej i warsztatem ruchowym wrocławskich mimów. Zajęcia odbywały się będą w grupach o różnym stopniu zaawansowania, a główne ścieżki działań skupią się na ćwiczeniach z zakresu techniki pantomimicznej, ćwiczeniach na uruchomienie wyobraźni ruchowej oraz innych elementach wzmacniających ekspresję ciała.

Warsztaty są częścią działań edukacyjnych w ramach obchodów 100. rocznicy Urodzin Henryka Tomaszewskiego i są finansowane przez Instytut Polski w Kijowie.