17 i 18 listopada Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza pedagogów, instruktorów teatralnych i nauczycieli do udziału w bezpłatnych warsztatach teatralnych.

 

Warsztaty dedykowane są pedagogom prowadzącym zajęcia teatralne, wychodzącym ze swoją klasą do teatru i mającym świadomość, jak ważna jest rola edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli i przekazanie nowych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Pantomima to tylko pozornie sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Wam, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

Szkolenie obejmuje 10 godzin warsztatowych prowadzonych przez aktora i pedagoga Wrocławskiego Teatru Pantomimy – Jana Kochanowskiego. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowy plan zajęć:

17 listopada (sobota) – 10:00 – 12:30, (przerwa), 13:30-16:00

18 listopada (niedziela) – 10:00 – 12:30, (przerwa), 13:30-16:00

Zgłoszenia:

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres: a.paluch@pantomima.wroc.pl
KARTA ZGŁOSZENIOWA_warsztaty dla nauczycieli WTP

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Akcja: EDUKACJA 2.0” i dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.