Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w środę, 27 marca 2019 roku, w kasach Teatru Polskiego Widzowie posiadający aktywny status Urbancard Premium będą mogli nabyć drugi bilet za 1 zł na wybrany kwietniowy spektakl z repertuaru Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Pierwszy bilet sprzedawany będzie w cenie regularnej, drugi (tańszy) bilet będzie można nabyć w cenie 1 zł brutto. Posiadacz aktywnego statusu Premium będzie mógł nabyć maksymalnie 2 bilety u danego partnera akcji, na spektakle odbywające się w terminie od 27 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku włącznie, z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych lub wydarzeń, których organizatorem nie jest Partner. Standardowo oferowana zniżka na zakup biletów w ramach programu URBANCARD Premium nie łączy się z prowadzoną akcją.