Ruszają zapisy na grudniowe warsztaty w ramach Grupy Otwartej. Ostatni blok zajęć w tym roku poprowadzi Paulina Jóźwin, a uczestnicy zajęć pracować będą nad sprawnością fizyczną swojego ciała, poszerzaniem jego możliwości twórczych oraz jego świadomością.

 

 

Teatr pantomimy wymaga wyjątkowej, bo różnorodnej sprawności fizycznej. W trakcie zajęć Body and mind przyjrzymy się ciału jako instrumentowi, dbając o jego formę, kondycję i sprawność.

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różne formy treningowe m.in.: plastyka ciała, stretching, praca nad poszczególnymi partiami mięśni oraz ćwiczenia body and minde – inspirowane jogą i techniką pilates. Oprócz tego uczestnicy będą biegać, skakać, tańczyć, kręcić się oraz dostrzegać i zachwycać różnorodnością możliwości swoich „instrumentów”.

Pracując nad sprawnością fizyczną rozwijana będzie świadomość ciała, co pozwoli na swobodniejsze opanowanie techniki pantomimy (kontrapunkt, iluzja, identyfikacja z przestrzenią, przedmiotem), na bazie której przygotowane zostaną etiudy aktorskie – zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Każdy z uczestników zajęć będzie miał okazję stworzyć dla siebie „idealną rozgrzewkę”, czyli szereg wybranych świadomie ćwiczeń, pozwalających przygotować ciało-instrument do pracy aktorskiej.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki, w godz. 17:00-19:00, w sali prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

 

ZAPISY: Piotr Soroka, pio.soroka@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie www.pantomima.wroc.pl w zakładce edukacja

Warsztaty w Grupie Otwartej są częścią projektu edukacyjnego WTP Akcja: EDUKACJA
i adresowane są do młodzieży, dorosłych i seniorów. Autorski program zajęć, opracowany przez pedagogów i aktorów wrocławskiej pantomimy, daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy, w tym szczególnie pantomimy zespołowej ukształtowanej przez Henryka Tomaszewskiego. W programie warsztatów znajdują się zarówno zajęcia z techniki, podczas których uczestnicy poznają elementarne zasady pantomimy (m.in. kontrapunkt, tok, iluzję czy identyfikację), jak i zajęcia aktorskie skupiające się na indywidualnej i zespołowej pracy nad scenami i etiudami.

Warsztaty odbywają się w miesięcznych i dwumiesięcznych blokach. Pod opieką reżyserską zespołu aktorskiego WTP grupa ma za zadanie przygotować pokaz powarsztatowy lub przedstawienie teatralne.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu UMWD.