Dziś, o godz. 19.00 w ramach IX odsłony Sceny Tańca Studio 2016 zostanie pokazany spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy Pustka. Pustynia. Nic. w reżyserii Leszka Bzdyla.

Pustka. Pustynia. Nic. to ruchowe wariacje Gombrowiczowskie Leszka Bzdyla, byłego aktora Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jest to próba przełożenia formy i tematów, które interesowały autora Dzienników, na język pantomimy. Jest ciosem w językowe konteksty i uwikłania w twórczości Witolda Gombrowicza; jest skandalem i profanacją, próbą zagubienia człowieka w drugim, trzecim i czwartym człowieku.
Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce. Przez trzy dni każdego miesiąca Studio będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdują się wydarzenia pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.