Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego ogłasza nabór na stanowisko księgowej – kasjerki.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

 • naliczanie wynagrodzeń z  tytułu umów o pracę,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie i dokumentacja zasiłków chorobowych,
 • naliczanie i dokumentacja zasiłków rodzinnych,
 • naliczanie  podatku dochodowego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • sporządzanie list płac pracowników, zleceniobiorców zgodnie z przepisami prawa i kontrola wyników ich naliczania,
 • dokonywanie potrąceń z list płac: zajęcia komornicze, PZU, PKZP,  itp.,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • współpraca instytucjami zewnętrznymi i sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PFRON,
 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji płacowej pracowników,
 • archiwizacja dokumentacji płacowej,
 • prowadzenie kartotek ilościowo – wartościowych magazynu Teatru, uzgadnianie z kartoteką magazyniera,
 • prowadzenie kasy Teatru wraz ewidencją zgodnie z zasadami gospodarki kasowej.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości,
 • znajomości prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania świadczeń dla pracowników,
 • umiejętności naliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, rozliczania z ZUS, US zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu Office(Word, Excel),
 • znajomości programu kadrowo-płacowego R2 Płatnik,
 • dobrej znajomości programu Płatnik,
 • znajomość programu finansowo-księgowego COMARCH ERP Optima
 • bardzo dobra organizacji pracy własnej i zaangażowanie,
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, niekaralność oraz umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
– ciekawą, pełną wyzwań pracę w  rozwijającej się instytucji kultury,
– przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pantomima@pantomima.wroc.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wrocławski Teatr Pantomimy z siedzibą we Wrocławiu (53 –121), Al. Dębowa 16.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.