9 listopada w Radomsku Wrocławski Teatr Pantomimy po raz ostatni pokaże przedstawienie „Pustka. Pustynia. Nic. w ramach jubileuszowej edycji programu TEATR POLSKA.

Przedstawienie Wrocławskiej Pantomimy w reżyserii Leszka Bzdyla jest próbą przełożenia formy i tematów, które zajmowały autora „Dzienników”, na język pantomimy. Jak pisze reżyser „Pustka. Pustynia. Nic.” jest profanacją i ciosem w językowe konteksty w twórczości Witolda Gombrowicza; jest próbą zagubienia człowieka w drugim, trzecim i czwartym człowieku.

Bezpośrednio po spektaklu odbędą się bezpłatne warsztaty, które przeprowadzi zespół Pantomimy. Działania te obejmą elementy improwizacji na zadane tematy oraz próbę stworzenia i zapamiętania choreografii wraz z uczestnikami warsztatów.

TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej.

Program TEATR POLSKA powstał, by ułatwiać dostęp do oferty teatralnej przez wspieranie aktywności teatrów poza ich siedzibami i umożliwić prezentacje spektakli w miejscowościach mających utrudniony dostęp do kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu teatry instytucjonalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zorganizowania pokazów spektakli w miastach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych.

Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia polskiego teatru tamtego okresu.

To już dziesiąta edycja programu TEATR POLSKA, do którego Komisja Artystyczna zakwalifikowała 20 spektakli. Ostatnie, siódme z kolei przedstawienie „Pustka. Pustynia. Nic.” Wrocławskiego Teatru Pantomimy będzie można zobaczyć 9 listopada, o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.