Wrocławski Teatr Pantomimy zakupił nowy sprzęt techniczny w ramach projektu Modernizacja zaplecza technicznego Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. 
W ramach projektu zakupione zostały: reflektory ledowe, skrzynie transportowe, monitor dotykowy, mikrofon z nadajnikiem, Ipad z akcesoriami oraz odbiornik jednokanałowy. Nowy sprzęt techniczny o łącznej wartości 42337,15 zł został zakupiony m.in. w celu: podniesienia atrakcyjności wizualnej przedstawień, zwiększenia mobilności teatru, zwiększenia efektywności i podniesienia standardów oraz eliminacji kosztów związanych z wynajęciem dodatkowego sprzętu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.