Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2018  wraz  z URBANCARD Premium przygotowaliśmy dla naszych Widzów niespodziankę. 27 marca 2018 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 w kasach Teatru Polskiego posiadacze aktywnego statusu Premium będą mogli nabyć drugi bilet za 1 zł.

Pierwszy bilet sprzedawany będzie w cenie regularnej, drugi (tańszy) bilet będzie można nabyć w cenie 1 zł brutto. Posiadacz aktywnego statusu Premium będzie mógł nabyć maksymalnie 2 bilety, na spektakle odbywające się w terminie od 27 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie. Standardowo oferowana zniżka na zakup biletów w ramach programu URBANCARD Premium, nie łączy się z prowadzoną akcją.

Jeżeli jeszcze nie jesteś uczestnikiem bezpłatnego programu URBANCARD Premium, to złóż wniosek na stronie  i korzystaj z przywilejów Premium!

AKCJA – „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU Z URBANCARD PREMIUM” – ZASADY:

1. Organizatorem „Dnia Teatru” jest Urząd Miasta Wrocławia: Wydział Zarządzania Należnościami – Dział Pomocy Publicznej i Projektów Miejskich, prowadzący program URBANCARD Premium.
2. Wrocławski Teatr Pantomimy jest Partnerem URBANCARD Premium biorącym udział w Akcji „Dnia Teatru”.
3. Akcja „Dzień Teatru” skierowana jest wyłącznie do uczestników programu URBANCARD Premium, mających ważne uprawnienia do zniżek na posiadanej karcie, które będą weryfikowane w kasach Partnera.
4. Akcja „Dzień Teatru” będzie polegała na możliwości zakupu biletów na specjalnych warunkach w dniu 27 marca 2018 roku w kasach Partnera w godzinach od 11:00 do 19:00 z uwzględnieniem przerw wynikających z pracy obiektu Partnera.
5. Pierwszy bilet jest sprzedawany w cenie nominalnej obowiązującej u Partnera, drugi (tańszy) bilet będzie można zakupić w cenie 1 zł brutto. Standardowo oferowana zniżka na zakup biletów w ramach URBANCARD Premium, nie łączy się z wprowadzoną akcją „Dzień Teatru”, z zastrzeżeniem, że uczestnik programu URBANCARD Premium może zakupić bilet ze zniżką na dotychczasowych warunkach.
6. Uczestnik programu URBANCARD Premium może zakupić maksymalnie 2 bilety u danego Partnera na spektakle odbywające się w terminie od 27 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie, z wyłączeniem premier lub wydarzeń, których organizatorem nie jest teatr. Szczegółowy repertuar TUTAJ
7. Wszelkie zwroty / anulowanie zakupionych biletów odbywają się zgodnie z Regulaminem WTP.