W związku z konkursem na stanowisko Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wyrażamy swoje poparcie dla kandydatury obecnej dyrektor pani Doroty Buchwald.

Instytut Teatralny pod kierownictwem pani Doroty Buchwald jest przestrzenią otwartą na dialog, różnorodność estetyczną i artystyczną. Jest zarówno miejscem, które bezkompromisowo podejmuje się szerzenia misji teatru publicznego, jak i ważnym ośrodkiem działań edukacyjnych, badawczych, dokumentacyjnych i popularyzacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że pani Dorota Buchwald jest najbardziej kompetentną i doświadczoną kandydatką, która nie tylko współtworzyła IT od początku, ale także gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu programowego i merytorycznego IT.

 

Zbigniew Szymczyk

Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy

oraz Zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy