Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego otrzymał od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na realizację dwóch projektów na łączną sumę 210 000 zł.

W ramach priorytetu Teatr i Taniec, spośród nadesłanych 292 zgłoszeń, ministerialni eksperci zdecydowali się przyznać dotacje 62 wnioskodawcom. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Wrocławski Teatr Pantomimy zrealizuje obchody 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego. Obchody jubileuszu rozpoczną się we wrześniu 2018, a zakończą w grudniu 2019 r.

Natomiast w priorytecie Infrastruktura kultury, wrocławska Pantomima otrzymała dotację  na modernizację zaplecza technicznego.

Teatrowi Pantomimy co roku udaje się pozyskiwać liczne środki na realizację dodatkowych, oprócz działalności repertuarowej, projektów artystycznych. Są one finansowane z programów m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca czy Instytutu Teatralnego. Dzięki temu zorganizowano dotąd m.in. projekt edukacyjny Akcja: EDUKACJA, obchody jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy, objazd w ramach programu Teatr Polska, czy projekt Pantomima NOW. Wsparcie tych przedsięwzięć w zakresie niezbędnego wkładu własnego Teatr otrzymuje od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.