Rusza kolejna edycja działań edukacyjnych we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Wśród propozycji nie zabranie znanych i lubianych przez uczestników warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Akcja: EDUKACJA to najważniejszy projekt edukacyjny wrocławskiej pantomimy angażujący w działania warsztatowe i teatralne różne grupy społeczne i wiekowe.  Pierwsza edycja A:E ruszyła w pantomimie w 2014 roku. Od tego czasu przeprowadzono blisko 700 warsztatów teatralnych, w których uczestniczyło ponad 4400 osób – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każda z grup ma osobny, autorski program zajęć opracowany przez aktorów
i pedagogów związanych z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.

W sezonie teatralnym 2018/2019 Akcja: EDUKACJA będzie kontynuowana w lekko zmienionej formule, ale najważniejsze i najpopularniejsze zajęcia pozostaną w programie. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

GRUPA OTWARTA

Warsztaty teatralne dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W trakcie zajęć uczestnicy poznają technikę pantomimy i pracować będą nad warsztatem aktorskim, który wykorzystają podczas budowania etiud i scen pantomimicznych. Autorski program zajęć daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy – od działań solowych, po pracę zespołową. Zajęcia odbywały się będą w miesięcznych i dwumiesięcznych blokach, podczas których pod opieką reżyserską zespołu aktorskiego WTP grupa ma za zadanie przygotować pokaz powarsztatowy lub przedstawienie teatralne.

Pierwsze warsztaty ruszają od października pod opieką reżyserską Agnieszki Kulińskiej.

Koordynator grupy: Piotr Soroka, pio.soroka@gmail.com

WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Warsztaty-spotkania z artystami środowiska tanecznego i teatralnego. Zajęcia mają na celu nawiązanie dialogu pomiędzy pantomimą, a innymi konwencjami teatralnymi.

Zajęcia, w formie autorskich spotkań, poprowadzą artyści wywodzący się z teatru tańca, teatru dramatycznego, lalek, czy formy.

Koordynator warsztatów: Agnieszka Charkot, agnieszka.charkot@gmail.com

GRUPA JUNIOR

Zajęcia w Grupie Junior adresowane są do dzieci w wieku 3-6 lat. Teatralny Plac Zabaw WTP to pole do szeroko pojętego eksperymentu ruchowego i plastycznego oraz trening pamięci ruchowej, wyobraźni i ekspresji pozawerbalnej. Partnerem Grupy Junior jest Kino Nowe Horyzonty, a warsztaty odbywają się w niedzielne poranki w KNH.

Zajęcia prowadzą aktorzy wrocławskiej pantomimy w oparciu o autorski program zajęć, który łączy
w spójną całość zajęcia ruchowe z elementami teatru formy.

Termin zajęć: każda niedziela, godz. 10:00, Kino Nowe Horyzonty

PORUSZONY WIDOK

Warsztaty teatralno-multimedialne we współdziałaniu z Centrum Sztuki WRO. Motywem przewodnim warsztatów będzie ulica Widok, przy której znajduje się siedziba WRO. Za pomocą ruchu i nowych mediów postaramy się odkryć widoki na Widoku.

Koordynator: Agnieszka Charkot, agnieszka.charkot@gmail.com

PIERWSZY DZWONEK

Warsztaty skierowane do uczniów dolnośląskich szkół. Aktorzy WTP w szkołach na terenie Dolnego Śląska w dostępny i atrakcyjny sposób zapoznają uczniów z tradycją wrocławskiej pantomimy.
W trakcie zajęć wykorzystywane są zarówno podstawy warsztatu aktora-mima, elementy techniki pantomimy, jak i elementarna wiedza z historii teatru.

Informacje i zgłoszenia: Anna Paluch, a.paluch@pantomima.wroc.pl

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia adresowane do nauczycieli, pedagogów i instruktorów teatralnych, którzy prowadzą szkolne koła teatralne i przywiązują uwagę do roli edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Podczas zajęć nauczyciele mają możliwość podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Dwudniowe szkolenia obejmują 10 godzin praktycznej pracy warsztatowej pod opieką aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Najbliższą sesję warsztatową poprowadzi Jan Kochanowski.

Koordynator grupy: Anna Paluch, a.paluch@pantomima.wroc.pl

Akcja: EDUKACJA realizowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.