Akcja: EDUKACJA. Ruszają zapisy na listopadowe warsztaty teatralne w Grupie Otwartej z Izabelą Cześniewicz.

 

W warsztatach Grupy Otwartej pt. Przemiany wziąć mogą udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadane doświadczenie teatralne. Zajęcia odbywały się będą w poniedziałki i środy w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Spotkania poprowadzi Izabela Cześniewicz.

 

                                                                                                                              Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana

                                                                                                                                                                           Heraklit z Efezu

 

Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? W jakim stanie fizycznym i psychicznym jesteśmy teraz?

Będziemy badać i eksplorować te obszary, w których za wszelka cenę próbujemy utrzymać status quo (np. zdrowie, szczęście, praca, związek). Trwając w pełni szczęścia, poddajemy się iluzji niezmienności rzeczy. Zatem, co się z nami dzieje,  kiedy to wszystko się zmienia? Jakie historie temu towarzyszą? Co się dzieje z ciałem i umysłem? W jakim kierunku się rozwijamy?

Na warsztatach będziemy pracować z emocjami; staniemy się jednocześnie obserwatorami historii ludzkich doświadczeń, jak i poszukamy „punktów zwrotnych” w naszym życiu.

Będziemy pracować  indywidualnie i w grupie. Stawiając sobie pytanie: co jest ważne w naszym życiu, będziemy szukać sposobów na wyrażenie tego.

Pracując w technice pantomimy, nauczymy się budować historie, w których najważniejszy będzie moment naszych przemian. Na każdych zajęciach poświęcimy też chwilę na naukę techniki pantomimy, w tym m.in. identyfikacji z przestrzenią i przedmiotem, iluzji, czy kontrapunktu.

Warsztaty zakończą się pokazem efektów pracy przed publicznością.

                                                                                                                                                   Izabela Cześniewicz

 

 

ZAPISY: Piotr Soroka, pio.soroka@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie www.pantomima.wroc.pl w zakładce edukacja

Warsztaty w Grupie Otwartej są częścią projektu edukacyjnego WTP Akcja: EDUKACJA
i adresowane są do młodzieży, dorosłych i seniorów. Autorski program zajęć, opracowany przez pedagogów i aktorów wrocławskiej pantomimy, daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy, w tym szczególnie pantomimy zespołowej ukształtowanej przez Henryka Tomaszewskiego. W programie warsztatów znajdują się zarówno zajęcia z techniki, podczas których uczestnicy poznają elementarne zasady pantomimy (m.in. kontrapunkt, tok, iluzję czy identyfikację), jak i zajęcia aktorskie skupiające się na indywidualnej i zespołowej pracy nad scenami i etiudami.

Warsztaty odbywają się w miesięcznych i dwumiesięcznych blokach. Pod opieką reżyserską zespołu aktorskiego WTP grupa ma za zadanie przygotować pokaz powarsztatowy lub przedstawienie teatralne.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu UMWD.