Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza instruktorów teatralnych i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach teatralnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warsztaty dedykowane są nauczycielom, pedagogom i animatorom prowadzącym w szkole koło teatralne, wychodzącym ze swoją klasą do teatru, mającym świadomość, jak ważna jest rola edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów – te warsztaty są właśnie. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji i przekazanie pedagogom nowych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Dwudniowe szkolenie w zakresie edukacji teatralnej, obejmujące 10 godzin praktycznej pracy warsztatowej, poprowadzi aktorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy – Agnieszka Kulińska. Podczas warsztatów uczestnicy poznają nie tylko propozycje zabaw ruchowych dla najmłodszych, czy ćwiczenia rozwijające kreatywność, ale także zadania na koncentrację i uważność dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Istotnym elementem zajęć będzie analiza tekstów literackich oraz próba ich teatralizacji z uwzględnieniem wszystkich elementów mających wpływ na powstanie etiudy teatralnej.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowy plan zajęć:

21 kwietnia (sobota) – 10:00 – 12:30 (przerwa) 13:30-16:00

22 kwietnia (niedziela) – 10:00 – 12:30 (przerwa) 13:30-16:00

Zgłoszenia:

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać na adres: a.paluch@pantomima.wroc.pl.

KARTA ZGŁOSZENIOWA_warsztaty dla nauczycieli.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Akcja: EDUKACJA 2.0” i dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.