Warsztaty Mistrzowskie


 
 

WARSZTATY MISTRZOWSKIE mają na celu zbudować dialog pomiędzy pantomimą, a teatrem dramatycznym, teatrem formy i tańca oraz podnieść kompetencje ruchowe i aktorskie uczestników warsztatów. Spotkania z wybitnymi artystami są pretekstem do konfrontowania swoich wyobrażeń o ruchu, aktorstwie, teatrze czy sztuce w ogóle.

Zajęcia adresowane są do osób w wieku 18-35 lat.

W warsztatach uczestniczyć mogą osoby zarówno rozpoczynające swoją teatralną przygodę, jak i posiadające już doświadczenie aktorskie.

 

ZREALIZOWANE:

Warsztaty Mistrzowskie z Janem Peszkiem

Termin: 26, 27 października w godz. 10:00-14:00 (przerwa) 17:00-21:00

Zapisy: agnieszka.charkot@gmail.com

Miejsce: sala prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy (aleja Dębowa 16).

Koszt: udział w zajęciach jest bezpłatny

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Akcja: EDUKACJA 3.0 i są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.