Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów


 
 

Najbliższa edycja warsztatów – 3, 4 marca 2018.
Szczegółowy plan poniżej.

 

Zapraszamy instruktorów teatralnych i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach teatralnych we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Jeżeli prowadzisz w szkole kółko teatralne, wychodzisz ze swoją klasą do teatru, masz świadomość, jak ważna jest rola edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów – te warsztaty są właśnie dla Ciebie. Naszym celem jest podniesienie Twoich kompetencji i przekazanie Ci nowych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Pantomima to tylko pozornie sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Wam, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

Szkolenie obejmuje 10 godzin warsztatowych. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zajęciach jest bezpłatny.

Prosimy o zabranie na zajęcia wygodnego stroju sportowego i miękkiego obuwia zmiennego.

Szczegółowy plan warsztatów_marzec 2018:

3 marca (sobota) – 10:00-12:30 – (przerwa) – 13:30-16:00

4 marca (niedziela) – 10:00-12:30 – (przerwa) – 13:30-16:00

Zajęcia prowadzi Artur Borkowski.

Zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIOWA_warsztaty dla nauczycieli

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać na adres: agnieszka.charkot@gmail.com.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator grupy: Anna Paluch, a.paluch@pantomima.wroc.pl   tel. 71/337 21 03

UWAGA! Zapisy na zajęcia marcowe przyjmuje Agnieszka Charkot – agnieszka.charkot@gmail.com, tel. 71/ 337 21 03

 

Zajęcia dla nauczycieli i pedagogów są częścią projektu edukacyjnego WTP pn. „Akcja: EDUKACJA 2.0”  i dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.