Grupa otwarta


 
 

TRWA NABÓR NA WARSZTATY „BARWY EMOCJI” Z AGNIESZKĄ KULIŃSKĄ

OPIS WARSZTATÓW: Aktor, by móc uprawiać swą sztukę, musi poznać i zrozumieć instrument, jakim będzie się posługiwał, mianowicie swoje ciało i swoją duszę. Niezbędna jest do tego dodatkowo otwartość i odpowiednie umiejętności, by to, co w sobie odkryje, skomunikować z widzami. Zarówno na scenie, jak i w życiu napięcia i blokady wewnętrzne zakłócają  kontakt z samym sobą, partnerem, odbiorcą. Stan relaksu ustawia ciało w pozytywnej relacji z duszą i jest dobrym wstępem do uruchomienia wyobraźni, ta zaś leży u podstaw każdego zadania aktorskiego. To, co napędza działania aktora: myśli i emocje, nierozłącznie są ze sobą związane. By skutecznie nad nimi panować, niezbędna jest umiejętność koncentracji nad podjętym tematem. Uwaga wewnętrzna oraz kontakt z partnerem będą kolejnymi zagadnieniami podejmowanym w pracy warsztatowej. Wreszcie ćwiczenia z zakresu pracy nad ciałem i głosem ułatwiające wyrażenie emocji tak, by były zgodne z intencjami.

W pracy warsztatowej posłużymy się technikami relaksacyjnymi w obszarze oddechu, pracy nad ciałem i głosem, metodyką Michaiła Czechowa w zakresie poszukiwań gestu psychologicznego, w pracy nad zadaniami aktorskimi – improwizacją i autorskimi ćwiczeniami.

Podczas warsztatów poznamy podstawowe zagadnienia z zakresu warsztatu aktorskiego, takie jak: świadomość mowy ciała, znaczenie gestu, świadomość emocji i jej wpływ na ciało i głos oraz elementarne zadania aktorskie.

TERMINY: każdy wtorek i czwartek października, w godz. 17:00-19:00

DLA KOGO: warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych praktyką teatralną i początkujących w tej dziedzinie

WIEK: +16 lat, bez ograniczeń

ILOŚĆ MIEJSC: 20

MIEJSCE: sala prób WTP, aleja Dębowa 16

ZAPISY: Piotr Soroka, pio.soroka@gmail.com, tel. 71/337 21 03

 

 

GRUPA OTWARTA w ramach projektu „Akcja: EDUKACJA” to oferta zajęć teatralnych dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W trakcie zajęć uczestnicy poznają różnorodne techniki aktorskie, ze szczególnym naciskiem na technikę pantomimy i pracę zespołową. Warsztaty w Grupie Otwartej to intensywny trening aktorski, który każdorazowo zakończony będzie przygotowaniem przedstawienia teatralnego, albo pokazem work in progress.

Praca obywała się będzie w cyklach miesięcznych i/lub dwumiesięcznych blokach zajęć.

UWAGA! Na każdy kolejny cykl warsztatowy pod opieką nowego pedagoga obowiązują nowe zapisy.

Udział w zajęciach Grupy Otwartej jest bezpłatny.

 

 

Prowadzący zajęcia w poprzednich edycjach:

październik 2016 – Krzysztof Szczepańczyk

listopad 2016 – Izabela Cześniewicz

grudzień 2016 – Zbigniew Koźmiński

styczeń 2017 – Monika Rostecka

luty 2017 – Paulina Jóźwin

marzec 2017 – Jan Kochanowski

kwiecień 2017 – Agnieszka Charkot

maj 2017 – Maria Grzegorowska

czerwiec 2017 – Mateusz Kowalski

październik 2017 – Agnieszka Kulińska

listopad 2017 – Artur Borkowski

grudzień 2017 – Izabela Cześniewicz

styczeń 2018 – Zbigniew Koźmiński

luty 2018 – Izabela Cześniewicz

marzec 2018 – Krzysztof Szczepańczyk

kwiecień 2018 – Monika Rostecka

maj 2018 – Agnieszka Dziewa

czerwiec 2018 – Agnieszka Charkot

 

 

GRUPA OTWARTA jest częścią projektu edukacyjnego WTP pn. „Akcja: EDUKACJA”  i dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.