Grupa otwarta


 
 

Młodzież (+18 lat) oraz dorosłych i seniorów zapraszamy na warsztaty teatralne do Grupy Otwartej. Ideą zajęć jest przekazanie uczestnikom jak największej ilości bodźców i inspiracji artystycznych; oczywiście z naciskiem na rozwój kompetencji w dziedzinie ruchu i pantomimy.

Warsztaty w ramach Grupy Otwartej prowadzone są w systemie miesięcznym, tj. pedagodzy zajęć zmieniają się co miesiąc. Nasze warsztaty prowadzą aktorzy, reżyserzy, choreografowie nie tylko z doświadczeniem pedagogicznym, ale także aktywni twórczo i zawodowo. Plan zajęć na każdy miesiąc jest autorską propozycją każdego z naszych aktorów.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami techniki pantomimy zbiorowej ukształtowanej przez Henryka Tomaszewskiego, nauczą się budować postaci i sytuacje sceniczne z zachowaniem zasad i wykorzystaniem zdobytych umiejętności pantomimicznych, ruchowych i teatralnych.

 

Terminy zajęć: poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00-19:00

Miejsce: sala prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy, aleja Dębowa 16 (Krzyki)

Zapisy: Piotr Soroka pio.soroka@gmail.com, tel. 71/337 21 03

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Prowadzący:

październik 2016 – Krzysztof Szczepańczyk

listopad 2016 – Izabela Cześniewicz

grudzień 2016 – Zbigniew Koźmiński

styczeń 2017 – Monika Rostecka

luty 2017 – Paulina Jóźwin

marzec 2017 – Jan Kochanowski

kwiecień 2017 – Agnieszka Charkot

maj 2017 – Maria Grzegorowska

czerwiec 2017 – Mateusz Kowalski

październik 2017 – Agnieszka Kulińska

listopad 2017 – Artur Borkowski

grudzień 2017 – Izabela Cześniewicz

styczeń 2018 – Zbigniew Koźmiński

luty 2018 – Izabela Cześniewicz

marzec 2018 – Krzysztof Szczepańczyk

kwiecień 2018 – Monika Rostecka

maj 2018 – Agnieszka Dziewa

czerwiec 2018 – Agnieszka Charkot

 

 

GRUPA OTWARTA jest częścią projektu edukacyjnego WTP pn. „Akcja: EDUKACJA 2.0”  i dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.