BiP


 
 

[tabs]
[tab title=”Decyzje”]
DECYZJA W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO NIP

ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON

WYPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28. 06. 2008 r.
wypis 1
wypis 2
[/tab]
[tab title=”Statut”]

STATUT WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY – ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr LII/736/2006 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 23. 02. 2006 r.
Statut 1
Statut 2
Statut 3
UCHWAŁA Nr LX/917/2006 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 26. 10. 2006 W SPRAWIE ZMIANY NAZWY WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY WE WROCŁAWIU Uchwała
uchwala
POROZUMIENIE Nr 2/IK/2008 – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr 1529/III/08 SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 29. 05. 2008 r.
porozumienie 1
porozumienie 2
porozumienie 3
ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA Nr 2/IK/2008 z dn. 29. 05. 2008 r
aneks
[/tab]
[tab title=”Przetargi”]
 

[/tab]
[/tabs]