BiP


 
 

1/ ORGANY:

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

  • Zbigniew Szymczyk, powołany 1 września 2009 roku
  • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem  Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru.

Główna Księgowa

  • Ewa Rejment, zatrudniona 1 kwietnia 2016

2/ DANE TELEADRESOWE:
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, 53-121 Wrocław
tel. 71 337 21 03, 71 337 21 04
e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl
www.pantomima.wroc.pl

3/ ZASADY FINANSOWANIA:
Dotacje, w tym dotacje organizatora Samorządu Województwa Dolnośląskiego, uzyskane środki z własnej działalności.

Prowadzone rejestry: zarządzeń, umów.

Ewidencja spraw: przychodzących i wychodzących.

Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

4/ FORMA PRAWNA:
– Decyzja w sprawie nadania nru identyfikacyjnego NIP
– Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 Wypis z rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 28. 06. 2008 r.
wypis 1
wypis 2

5/ STATUT WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY:
– Statut WTP, załącznik do uchwały nr XXIV/566/12

Uchwała Nr LX/917/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26. 10. 2006 w sprawie zmiany nazwy Wrocławskiego Teatru Pantomimy we Wrocławiu
uchwala

Porozumienie Nr 2/IK/2008 – załącznik nr 1 do uchwały nr 1529/III/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 29. 05. 2008 r.
porozumienie 1
porozumienie 2
porozumienie 3
– Aneks nr 2 do porozumienia nr 2/IK/2008 z dn. 29. 05. 2008 r. – aneks

6/ ORGANIZACJA TEATRU:
regulamin organizacyjny
schemat organizacyjny

7/ NIERUCHOMOŚCI: 

8/ Redakcja BIP:
Piotr Soroka
tel. 71 337 21 03
e-mail: pio.soroka@gmail.com